Genardi Atmadiredja

Jabatan Fungsional: Peneliti Pertama


Jabatan Kepakaran: Seni rupa


Kontak: https://scholar.google.co.id/citations?user=9_cpP-4AAAAJ&hl=id


Riwayat Pendidikan:

    • Seni Rupa FSRD ITB, 2010
    • Seni Rupa FSRD ITB, 2017